Daily Archives: July 6, 2019

VẺ ĐẸP CỦA NỖI BUỒN

VẺ ĐẸP CỦA NỖI BUỒN Khi bạn hạnh phúc, dường như cái hạnh phúc đó luôn phụ thuộc vào ai đó, vào thứ gì đó khác, hạnh phúc đó là rất ảo, rất nông cạn. Nhưng nỗi buồn, nỗi buồn là thứ đích thực hơn, bởi vì nó không phụ thuộc vào người nào cả. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment