Daily Archives: May 30, 2019

TU TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

THẬT TU, CHÍNH LÀ TU TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY Người thật tâm tu Đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì nó có thể rèn luyện tâm tính của bạn, nâng cao tâm thức của bạn, tăng trưởng trí tuệ của bạn. Chân chính tu hành, chính là tu ngay trong cuộc sống hàng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment