Daily Archives: February 24, 2019

Từ Bi ..

Từ Bi .. Give the ones you love wings to fly,roots to come back and reasons to stay.  -Dalai Lama- Sức mạnh của sự tin tưởng (Theo: dkn.tv) Trong bất kỳ trường hợp nào, thì một mối quan hệ thành công giữa người với người trong cuộc sống đều phải dựa trên sự chân thành […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment