Daily Archives: November 9, 2018

Tu tập

Tu tập Bạn: Bạch thầy! Theo cuốn trị liệu ung thư bằng chánh niệm, thầy nói tu tập là để trị liệu. Theo con tu tập là để giải thoát. Mong thầy chia sẻ thêm cho con. Thầy: Cám ơn bạn! Tu tập không phải để trị liệu đâu. Trị liệu là sản phẩm phụ […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment