Daily Archives: May 21, 2018

Thực tập chánh niệm

Thực tập chánh niệm Thiền sư Nhất Hạnh Phải thực tập chánh niệm: Biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì để có thể chủ động đời sống mình và không bị lôi kéo bởi hoàn cảnh. Đây là một phương pháp tu tâm thần diệu của đạo Phật. Phương pháp này không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment