Daily Archives: March 18, 2018

Cốc nước và giếng nước

Cốc nước và giếng nước Vị thiền sư nọ có một người đệ tử thường hay oán than. Một hôm, ông bỏ muối vào một cốc nước và bảo người đó uống. Đệ tử nói: “Mặn đến phát đắng.” Vị thiền sư tiếp tục bỏ nhiều muối hơi vào giếng nước và bảo đệ tử […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment