Daily Archives: March 2, 2018

Tâm Vô Thường & Tâm Thanh Tịnh

Tâm Vô Thường & Tâm Thanh Tịnh Thích Tánh Tuệ TÂM THANH TỊNH Theo Đạo Phật thì rất khó diễn tả về tâm, mà càng nói chúng ta càng dễ rơi vào hý luận suông, nên chúng ta cần trải nghiệm. Sở dĩ Phật Pháp còn tồn tại đến ngày nay sau gần 3.000 năm […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment