Daily Archives: December 8, 2017

Hiểu đúng về 2 chữ: ” Tùy Duyên ”

Hiểu đúng về 2 chữ: ” Tùy Duyên ” Khi gặp chuyện muộn phiền, khó khăn, hay gặp lúc bế tắc, khó xử, người ta thường buột miệng mà nói ra 2 chữ: “Tùy duyên”. Đó là câu cửa miệng của rất nhiều người nhưng hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó lại không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment