Daily Archives: November 17, 2017

Những cánh hoa tâm

Những cánh hoa tâm 1. Mở tâm Cho người thuận tiện, chính là lưu lại cho mình hậu phúc. Lòng người vốn tương thông với nhau, bạn nhường người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một con đường. Nhân tâm tựa như con đường, càng so đo, con đường càng hẹp; càng rộng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment