Daily Archives: November 6, 2017

Ai Thắng, Ai Thua?

Ai Thắng, Ai Thua? Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment