Daily Archives: October 5, 2017

Người biết cách đối diện…

Người biết cách đối diện… Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ môi trường xã hội đến sự giao hòa trong gia đình, từ vai trò người bạn đời đến cương vị làm cha mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment