Daily Archives: October 2, 2016

Người khiêm tốn mới là khôn ngoan

Người khiêm tốn mới là khôn ngoan Những người có bản lĩnh thật sự, luôn luôn bảo trì một trạng thái bình tĩnh ôn hòa, giống như ông lão và “con chó già” của ông, chỉ là điềm đạm ung dung mà tồn tại. Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment