Daily Archives: June 17, 2016

Nhiệm mầu

Nhiệm mầu . Có những ngày tôi thấy mình Bước chân hai lần vào cùng một dòng sông, Dẫn con ngựa đến nước và nó chịu uống, Nhìn cây và thấy được toàn thể một khu rừng Không cần đến ngón tay vẫn thấy rõ một vầng trăng Chung quanh tôi Một con én cũng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment