Daily Archives: November 30, 2015

Một Chút Thôi!

Một Chút Thôi! Thích Tánh Tuệ Một chút của những bước chân Cố hương ngàn dặm cũng gần một khi.. Một vài đá sỏi li ti Hẹn nhau thành núi Tu Di có ngày. Một chút tình thương mở bày Người vui – mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn, bước lui […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment