Daily Archives: August 18, 2015

Tu là buông bỏ hay hoán chuyển?

Tu là buông bỏ hay hoán chuyển? . Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau: Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không? Sư phụ: Không đúng! Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi? Sư phụ: “Buông […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment