Daily Archives: August 7, 2015

Rồi Mẹ Như Sương

Rồi Mẹ Như Sương Thương con trăm sông ngàn núi trang kinh mẹ chép cúng dường bốn thời sớm trưa chiều tối nhớ ơi nước mắt lăn dòng Thương con mãi xa ngàn dặm tụng kinh mẹ khóc mưa nguồn gió đưa tới rừng xa thẳm lạnh ơi mưa ngấm vào hồn. Rồi mẹ như […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment