Daily Archives: August 16, 2014

Tâm tịnh thì cõi tịnh

Tâm tịnh thì cõi tịnh Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư hoan hỷ nói: – Lành […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment