Daily Archives: August 4, 2014

Dâng Mẹ

Dâng Mẹ   Minh Chánh . . Tận cõi vô biên của cuộc đời Bao mùa mưa nắng lệ đầy vơi Mẹ về cho yêu thương sự thế Sương gió gian nan chắng trách lời Đi từ bờ ruộng đến nương dâu Bờ lau, khoai sắn…mấy nhịp cầu Trên vai gòng ghánh bao khó nhọc Nhưng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment